Popis: Má už svoju dlhoro?nú tradíciu a teší sa ve?kej ob?ube. Po?as svojej dlhoro?nej ?innosti má medzi návšetvníkmi dobré meno a každým rokom aj viac návštevníkov.
Diskotéky v klube už od jeho za?iatku pripravuje skupina ?udí, ktorá sa tejto ?innosti venuje dlhé roky. Návšetvníkov každý piatok a sobotu zabávajú skvelí Dj-i kvalitnou zvukovou a svetelnou technikou.
Pri návšteve našej diskotéky Vás zaplavíme výberom tej najlepšej komer?nej hudby. Milí perosnál a mnoho akcií prispievajú k príjemnej atmosfére tohto podniku.
Šport klub "GOL BAR" sa nachdáza v priestore Športového areálu mesta Sabinov. Svojou variabilitou poskytuje priestor pre konanie celého portfólia spolo?enských podujatí, od živých koncertov cez disco až po rôzne durhy festivalov, kde si prídu na chu? všetky vekové kategórie.
Pri?te sa zabavi?, zatancova? si na dobrej diskotéke a pochutnta? si na kvalitných nápojoch.