O akcii:O podniku:
Akcie ktoré sa konajú v študentskom mestečku Mlynská Dolina. Kluby Unique, 39 a Elám